W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejskie: Hajnówka
  • gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele
  • gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka
  • miasta: Hajnówka, Kleszczele